Hussein Chith

Sweco Architects
Har erfarenhet av deltagande i mångtalet samhällsprojekt och därmed ett brett nätverk av människor med olika bakgrund och kompetens. Kan fungera som en länk in i byggbranschen där jag är med och påverkar framtida planering av våra städer. Har via en multikulturell uppväxt samlat på mig kontakter, erfarenheter och kompetenser som gör att jag enkelt kan fatta mig i en bredd olika sammanhang. Bra på att bygga broar och inspirera till handling.
Hjälp erbjuds

Gunilla Lundberg

IT-guide Enter Sweden www.it-guide.se
Vi kan utbilda fler till digital delaktighet från norr till söder i Sverige Vi har många kunniga ambitiösa nyanlända ungdomar i vårt nätverk som kan bidra med ny kunskap
Hjälp erbjuds

Philip Robertsson

Nema Problema Foundation
Sex gånger per år anordnar jag och min organisation stora events för nyanlända och etablerade svenskar. Alla hjärtans dag, valborg, midsommar, kräftskiva, halloween och jul. Dessa brukar kunna ge en härlig energiboost för både nyanlända och etablerade så välkomna att kontakta mig om ni vill vara med!
Hjälp erbjuds

Sara Nena Almosaibi Jasas

Södertörns Högskola
Söker inspiration till min journalistik. Varför har medier slutat prata om integration? Prata med mig om hur vi tar upp frågor om integration som kan vara svåra och jobbiga att prata om. Till exempel hur hanteras det när sjalen uppträder i väst? Prata även med mig om du har ett projekt som du vill dokumentera i film eller podd.
Hjälp behövs

Pia McAleenan

Vår plattform Förnyelselabbet samlar kommuner, regioner och idéburna , näringsliv för att samverka och innovera. I labbet kan nyskapande idéer tas fram men också färdiga idéer testas och spridas.
Hjälp erbjuds

Negin Tagavi

Kunskap om FN-systemet, EU, UD, folkrätt, mänskliga rättigheter och viss allmän juridisk rådgivning.
Hjälp erbjuds

Bo Nilsson

Gränslösa Möten
Utveckla gränslösa mötesplatser i Skandinavien
Hjälp behövs

Berivan Deniz

Jag kan erbjuda framförallt mina erfarenheter som tjej från Mellanöstern och dela med mig av mina tankar kring integration.
Hjälp erbjuds

Olivier Winghart

Mest värdskap/facilitering (cf Art of Hosting)
Hjälp erbjuds

Karsten Deppert

Social Business Lab
Finansiering och samarbeten för programmeringskurser för ungdomar / unga vuxna runt om i landet.
Hjälp behövs

Jonathan Österlund

IM, Individuell Människohjälp
Kreativitet. Gillar att skapa events, workshops, och längre verksamheter. Kartlägga behov m.m.
Hjälp erbjuds

Marica Määttä

Tillsammans Cup
Älskar att bolla nya idéer, lösningar och samverkanskonstellationer.
Hjälp erbjuds

Kim Törnqvist

Bättre skolor
Kunskap inom motivationsforskning, lärandepsykologi och behovspsykologi. Erfarenhet inom entreprenörskap och verksamhetsutveckling. Tjänsteutveckling. Projektledning. Arbeta mot offentlig sektor på kommun och regionnivå. Skolutveckling. Utbildning.
Hjälp erbjuds

Stene Boldt

Fimi AB
Bidraga med metoder om hur man kan utgå från individperspektiv istället för gruppperspektiv i integrationsarbetet. Utgår från Helsingborg, men är geografiskt obunden.
Hjälp erbjuds

Johanna Behrer

Jag vill starta ett initiativ för att få fler tonåringar från olika delar av Stockholm att mötas och prata om livet, kärlek, vänskap, respekt, racism, feminism osv. Sådant som alla tonåringar går runt och tänker på men inte alltid har ett självklart forum (utanför skolan) att diskutera i, speciellt inte ihop med personer med andra erfarenheter, bakgrunder, kulturer som skulle kunna ge nya perspektiv, stöd och förståelse. Jag skulle vilja ha hjälp med lokal, kontakt med ungdomar, erfarenhet, idéer kring aktiviteter/samtalsämnen/föreläsare, finansiellt stöd osv.
Hjälp behövs

Jonas Fröjd

Eget Driv / Helsingborgshem
Att få kontakter som vill satsa på mål 11 med en tydlig lönsamhet inom allmännyttiga fastighetsbolag (ägs av städerna ex. Stockholmshem, Landskronahem, Helsingborgshem osv.) så jag kan boka in ett möte för att berätta om Eget Driv som verksamhet och varför man ska satsa på social hållbarhet genom människor och dess effekter/resultat. Där jag berättar olika case som jag har varit med om för att få en tydlig förståelse att om man bryr sig om hyresgästerna så kommer resultaten/effekterna av tryggare bostadsområden, stoltare invånare, ambassadörer, minskad förstörelse, ökad trivsel och även gladare och nöjdare medarbetare för deras vardag blir lättare tillsammans med hyresgästerna osv.
Hjälp behövs

Charlotte Ek Wirack

Dramalogen
Jag vill ha nya idéer till projekt för inte så nyanlända. vi har jobbat mycket med människor i asylprocessen, och även inom etableringen. nu behöver vi vara beredda inför nästa steg som är att motverka segregation, förena ytterområden och hitta/skapa gemensamma och självklara plattformar. Jag jobbar med kultur som redskap, men vill ha alla infallsvinklar jag kan få! puss
Hjälp behövs

Samuel Engelhardt

Angeredsgymnasiet
Få energi
Hjälp behövs

Marica Määttä

Tillsammans Cup
Ideer och energi kring hur vi kan samverka för ökad integration runt Tillsammans Cup, nationaldagens styrkemanifestation för mångfald.
Hjälp behövs

Erik Englund

Tillsammans Cup
-- Kontaktnät inom Stockholm, främst och specifikt nyanlända ungdomar, HVB, föreningslivet, kommuner och idrottsförbund. -- Kontaktnät med fotbollsföreningar i Sverige. -- Aktiveringsyta i form av Tillsammans Cup den 6 juni på flertalet orter runt om i Sverige. -- Kunskap inom fotboll och hur det kan användas för att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.
Hjälp erbjuds

Khalid Mohammed

For The People (F.T.P)
Som ny person i Stockholm och Fryshuset skulle jag behöva kontakter i huvudstaden. Folk som jobbar med integration och helst de som är i förorterna och försöker förändra. Jag ska förändra samhället till något bättre, vill du det också?
Hjälp behövs

David Elgindy-Johnsson

Förverkliga min idé om styrketräning på miljöterapeutisk grund för att motverka utanförskap på större skala. Styrketräningen är inte i sig det viktigaste utan det är de möten som det skapar, den personliga utveckling och bidragande till ett bättre självförtroende.
Hjälp behövs

Ida Stjernström

Nema problema
Perspektiv på hur man arbetar nära med ensamkommande Hur man implementerar integration i ditt vardagliga liv
Hjälp erbjuds

Sam Issa

Samuel Issa Förlag
Jag vill lära känna människor som kan hjälpa mig att sprida vad jag gör (integration och entreprenörskap för unga, modersmålsbaserade språkböcker för nyanlända). Jag vill även höra nya idéer och insikter som fungerar för att jag ska bli ännu bättre i mitt arbete.
Hjälp behövs

Inger Malmström

Politikerkontakter ang. ensamkommande Samverkanskontakter. Röda Korset vill utöka samverkan med andra.