Dieudonne D'amour

Igitego Förening
behöver komma i Kontakt med högt uppsatta politiker inom Hållbar Integration & Inkludering.
Hjälp behövs

Calle Norling

Att göra Sverige 3.0 på fler ställen.
Hjälp erbjuds

Amelie Silfverstolpe

Axfoundation - ÖppnaDörren/Yrkesdörren
Sprida ÖppnaDörren i hela landet. Tips på nätverk att samarbeta med lokalt i Göteborg, Malmö, Örebro.
Hjälp behövs

Jonas Fröjd

Eget Driv / Helsingborgshem
Föreläsningar om lönsamheten i social hållbarhet genom att "skit i resultaten och börja bry sig om människan i sitt hem", gränslöst nätverk, framgångshistorier, utbildningspaket med hållbarhetsstrategier och genomförande koncept, batteri med verktyg, metoder, ekonomiska resultat både fakta men även socioekonomiska resultat osv.
Hjälp erbjuds

Berivan Deniz

Jag kan erbjuda framförallt mina erfarenheter som tjej från Mellanöstern och dela med mig av mina tankar kring integration.
Hjälp erbjuds

Simon Vinokur

Integrationssegling
Vi behöver fler styrelseledamöter och fler medlemmar till föreningen. Människor med kunskaper som kan vara användbara i en förening. Jag behöver kontakter för att nå ut till ointegrerade invandrare med svenskt medborgarskap. Integrationssegling är en ideell förening vars bas är att anordna helglånga båtutflykter med flera båtar, hälften ointegrerade invandrare och hälften svenskar. Vi ordnar aktiviteter året om, till exempel föredrag, Båtsvenska-caféer, middagsbjudningar, båtupptag med mera.
Hjälp behövs

Johanna Behrer

Jag kan bidra med kunskap och nätverk inom kommunikation och marknadsföring.
Hjälp erbjuds

Emir Mujezinovic

Ett hem att trivas i
Mentorskap, verksamhetsutveckling, nätverk, grafisk design hjälp, hitta eldsjälar som vill sprida Ett hem att trivas i konceptet runt om i Sverige
Hjälp behövs

Hanna Wallensteen

Firma Hanna Wallensteen + Obodo
Kan erbjuda föreläsningar, konsultationer och handledning kring arbete med normer, rasism och bemötande. Utbildad psykolog (tar dock inte emot enskilda klienter).
Hjälp erbjuds

Erik Englund

Tillsammans Cup
-- Kontaktnät inom Stockholm, främst och specifikt nyanlända ungdomar, HVB, föreningslivet, kommuner och idrottsförbund. -- Kontaktnät med fotbollsföreningar i Sverige. -- Aktiveringsyta i form av Tillsammans Cup den 6 juni på flertalet orter runt om i Sverige. -- Kunskap inom fotboll och hur det kan användas för att skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.
Hjälp erbjuds

Ida Stjernström

Nema problema
Perspektiv på hur man arbetar nära med ensamkommande Hur man implementerar integration i ditt vardagliga liv
Hjälp erbjuds

Erik Englund

Tillsammans Cup
-- Jag behöver stöd med kontaktnät ute i landet, och då specifikt föreningar, företag och ideella organisationer som jobbar för att aktivera nyanlända. -- Bollplank för att vidareutveckla/förstärka mötet som sker inom idrotten, med exempelvis team building. -- Tillsammans Cup vill skapa en samverkansmodell med idrotten som knytpunkt där flera initiativ kan samarbeta för att skapa mer och bättre integration. Tips på tillvägagångssätt och arbetsform för att varje initiativ ska få ut max av sin potential?
Hjälp behövs

Jungfru Maria

Migrationsverket/unicef/social entreprenör
Insyn i hur Migrationsverket fungerar. Nätverk och insyn i barnrättsfrågor, genus (inom akademin) och socialt entreprenörskap.
Hjälp erbjuds

Annie Rüdén

Jag kan bidra till med hjärta, tålamod, arbetar som yogainstruktör & sfi-lärare & har erfarenhet av projektledning & projektadministration.
Hjälp erbjuds

Simon Vinokur

Integrationssegling
Jag kan svenskt båtliv och har kontakter där.
Hjälp erbjuds

Pia McAleenan

Hitta innovativa sätt för ensamkommande att snabbare känna sig integrerade, gärna med skolan eller föreningslivet som utgångspunkt. Få tips på hur det offentliga kan underlätta för innovationskraft och idéer för integration att ta plats och ge värde för invånare.
Hjälp behövs

Fatma Al-hajji

Hegas forlag
Network connections to find a platform where I can offer my free workshops in how to use parallel text books for integration
Hjälp behövs

Hans Hallengren

Nyanlänt företagande
Hjälpa människor med sitt entreprenörskap, leda processer för samskapande, utvecklande av självstyrande organisationer.
Hjälp erbjuds

Hebbah Nabil Elgindy-Johnsson

Våga hjälpa
Kunskap, bollplank och ett nya perspektiv.
Hjälp erbjuds

Per Hörberg

initiativ Samutveckling.se
Kontakt med medvetna doers! Människor som inte bara vill prata och skriva utan även fungera som samhällsentreprrnlrer inom och/eller utom en befintlig organisation.
Hjälp behövs

Elin Strand

Integration, MR, nationella minoritetsfrågor, kontaktskapande kommunikation (NVC)
Hjälp erbjuds

Charbél Laoze Gabro

Integrera Flera
Integration - inkluderings utbildningar till personal och ungdomar. Brainstorma kring projekt
Hjälp erbjuds

Inger Malmström

Hjälpa till att identifiera framgångsfaktorer och fallgropar i olika projekt och idéer. Tänka utanför boxen. Se andra perspektiv. Pedagogik och deltagaraktiva metoder i möten, kurser och evenemang. Förtydliganden i och konkretisering av muntlig och skriftlig kommunikation. Facilitering. Målgruppsinvolvering dvs ta med målgruppen redan i planering och som aktiva resurspersoner i aktiviteter och inte mottagare av stöd.
Hjälp erbjuds

Alireza Ahmadi

Alligration
Inspiration, verktyg och kunskap om att Hur kan man både prata med och om målgruppen t,ex ensamkommande ungdomar utifrån deras perspektiv.
Hjälp erbjuds

Josefine Thorén

Tillsammans
Råd och tips kring hur en driver inkluderande integrationsprojekt i mångmiljonsområden, t.ex. hur en når ut och inkluderar en mångfald. Samt, råd och tips hur en paketerar (marknadsför) event med fokus integration externt inför ”de inte redan frälsta”.